ร้านนวนจันทร์คาร์ออดิโอ

ตั้งอยู่เลขที่ 605/374 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0896440504