เครื่องเสียงวีโก้ 10 นิ้ว แรงดังนั่งสบาย เพลง พักก่อน Covid 19